پایان جشنواره فجر

| 3 Comments

بالاخره ساعاتی قبل مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره ی فیلم فجر به پایان رسید و من الان میتونم یه نفس راحت بکشم. واقعا فکرشم نمیکردم اینقدر آدم همزمان بخوان مراسم رو آنلاین ببینن. اما خب خوشبختانه به بهترین نحو ممکن انجامش دادیم.

خود مراسم هم تا حدی جالب بود. مخصوصا وقتی که برای بهترین بازیگر زن همه حاضران یکصدا اسم گلشبفته فراهانی رو می آوردن.

از خود مراسم که بگذریم، محیط اجرای مراسم یا همون تالار وزارت کشور اوضاع مناسبی نداشت. موکتهای پاره و کثیف، صندلی های چرک، لامپهای سوخته و ... همه از این حکایت دارن که تو این چند سال هیچ کس نرسدبده به وضعیت سالن.  

با همه ی سختی  هاش و استرس خیلی زیادش، مراسم امسال هم تموم شد، و کلی تجربه و خاطره برام به یادگار گذاشت...

3 Comments

سلام علی جون خسته نباشی .
امیدوارم همیشه در کارهایت موفق و سربلند باشی .

Eh!
من جا موندم!!!
انقدهی اومدم اینجا خبری نبود، جا موندم!!!!
البته خوب یه هفته هم هست که اینترنت ندارم که!!!

ولی عجب عکسیه ها!!!!!

eina ro vel kon adie , jaye tajob nadar. eina age tagheiri mikard bayad mineveshty:d.vali ahange webet bahale...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on February 11, 2009 1:20 AM.

بی تفاوت was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en