سفری به کلوتها

| 5 Comments

 

بعد از گذشت 3 سال از آخرین باری که مسافرت به کویر داشتم امسال با علی و چند تا از دوستان دیگه رفتیم به سمت کویر شهداد.

جایی متفاوت تر از دیگر کویرها، همراه با کلوت وپهنه های وسیع ماسه.

نمیتونم حس بودن توی اون مکان رو، اون هم در شرایط جوی ابری و هوای خیلی خوب، بیان کنم.

احساس ناچیز بودن در مقابل اون همه عظمت، اولین حسی بود که بهم دست داد...

در ادامه ی سفر، از روستای میمند هم دیدن کردیم. روستایی با خانه هایی منحصر به فرد در دل کوه.

نکته ای که به نظرم جالب اومد توی این روستا، عدم تغییر ساختار و محل زندگیشون از بدو ایجاد (حدود 4000 سال پیش) تا زمان حال بود.

در کنار تمام زیبایی های طبیعی، وجود دوستان و همسفران خوب هم کلی به لذتهای سفر اضافه کرد و موجب شد خاطراتی به یادماندنی برام رفم بزنن. 

 

5 Comments

ajjjjjjjab aks e qashangie in akset

Va nokteye dige ine ke koshteye un kolaaye pishaahangitam
:D
Ke albate tu in aks nist

ایشالا بازم کلیییی از این سفر های خوب خوب هیجان انگیز بری :)

علی جان تولدت را تبریک می گم امیدوارم همیشه شاهد سلامتی و موفقیت باشم

چه لطیف است حس اغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبا ی اغاز تنفس و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز روز میلاد تو روزی که تو اغاز شدی .

hich vaght hich hesi nesbat be kavir nadfashtam . ama harkasi rafte kheli tarif karde omidvaram manam betoonam ye roozi beram shayad zarei az in zibayiharo betoonam dar k konam . kash bishtar tozih dade boodi.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on April 3, 2009 2:30 AM.

یک روز بهاری was the previous entry in this blog.

رویا is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en