| 6 Comments

کلي وقت بود اينجوري نخنديده بودم....
احساس کردم دارم يه فيلم کمدي ميبينم که نقش اولش جناب رييس جمهور هستند!
آمار هاي دقيق، پيش بيني هاي درست، تحليل واقعي .... همه اينا از خصوصيات مصاحبه تلويزيونی رييس جمهور بود.
به کجا ميريم؟
فقط اميدوارم خطر جدي کشورم رو تهديد نکنه...


Lost Message
Air

6 Comments

از گريمش هم مي گفتي

من بهيچ وجه موافق احمدي نژاد نيستم و و فكر مي كنم او تدبير لازم را در سخنانش ندارد . اما به نظر من , تو ترسيدي و فكر مي كني جنگ با كشوري مثل ايران مثل برنامه هاي كامپيوتري ميكرو سافت است .
نه اينطور نيست . و اينطور هم نخواهد بود . مرعوب گفته هاي هاليوودي امريكا شدن دردي را دوا نمي كند . تنها باعث مي شود تا گردن خودت را در اختيار قصاب بگذاري .
كمي به عراق دقت كن , ببين نتيجه سر تسليم فرو آوردن چي شد ؟
طالبان كه توسط سازمان اطلاعاتي پاكستان ( امريكا ) سازماندهي شده بود , چي شد ؟
عاقبت نوكري صدام چي شد ؟ ( حتما" منكر نوكري صدام و خوش خدمتي براي غربيها نيستي ؟ )
اين همه ميلوسويچ تلاش كرد تا از تشكيل دولت اسلامي در اروپا جلوگيري كند ؟ عاقبت چي شد ؟ كساني كه خود شان باعث اين همه خونريزي شده بودند همانند سوپر من هاي هاليوودي وارد صحنه شده و منجي بدبختهايي شدند كه نوكران انها اين بدبختيها را بوجود آورده بودند .
من به حس وطن دوستي شما كاملا" احترام مي گذارم . اما بدان كه در گيري احتمالي امريكا با ايران ربط چنداني به انرژي اتمي و يا سياستهاي دولت ندارد . اين طرحي است كه در سال 1998 تهيه شده و با يد در خاورميانه اجرا شود ( طرح جهان در قرن 21 دانشگاه كلمبيا 1998 ) . بنظر من اگر محكم بايستيم امريكا مجبور است تا هزينه و فايده آن را مورد بازبيني قرار دهد . در غير اينصورت تنها خود را براي خوردن آماده كرده ايم .

قدرت نظامی آمریکا شوخی نیست اینکه در یک گزارش رسمی به سران نظام اومده که نیروی هوایی ما ماکسیمم 5 دقیقه جلو نیروی هوایی آمریکا می تونه مقاومت کنه فیلم هالیوودی نیست فقط 450 تا F-18 روی خلیج فارس داره که معادل کل جنگنده های ایرانه. از طرف دیگه ایران هم برگ هایی برای بازی داره مثل عراق لبنان و فلسطین اما دیپلماسی فعال دیپلماسی می بود که ایران زمانیکه در این چند جبهه در اوج قدرت بود اجماع جهانی علیه خودش رو می شکوند که این کارو نکرد! پس این نکته که آمریکا قصد جنگ با ایران رو داره و ربطی به دولت آقای دکتر نداره کاملا حرف درستیه اما دکتر می تونست بعد از پیروزی حزب الله به جای ادامه بحث های تاریخی بیهوده راجع به هلوکاست و گسترش روابط با ونزویلا و بلاروس! بازی رو به نفع ایران تموم کنه و با شکستن اجماع مانع تصوبب قطع نامه شده و احتمال جنگ رو کاهش می داد!البته جنگ قطعی نیست! اما این که فکر کنیم آمریکا از موشک های شهاب 3 ما می ترسه اشتباس!

جناب تنها! بر فرض هم تمام حرفهات درست، اما این که میگی من ترسیدم اصلا این طور نیست، با تدبیر عمل کردن و نگران آینده بودن با ترس فرق داره، در حال حاضر فکر کنم شما ترسیدی که حتی حاضر نشدی اسم و یا ایمیل رو هم بنویسی!!

:))) واااای اینجا چه خبره! :)) از يه طرف نميخوام بيام آن بشم اما از يه طرف
اگه نشم اینطور بحث ها رو نمی بينم :))..... اما من ديگه چيزی نميگم....چون فکر نکنم
انقدر در مورد کشورمون بدونم که بتونم نظر خوب بدم...بايد بيام ایران از نزديک ببينم چه خبره :))

فقط پس ميگم....سلام علی جان!

آخه اينجا چه خبره! چرا همه مون شديم تحليل كننده اونهم با اين شدت! خوب نگراني طبيعيه! ولي مساله تدبير و برخورد با تدبيره كه فعلا اثري ازش ديده نميشه يا شايد هنوز ما نمي تونيم تشخيص بديم تدبيرشون چيه!

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on January 24, 2007 9:33 AM.

تبريک was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en