وين

| 4 Comments

اولین شهری که اومدم وین بود توی کشور اتریش. شهری با جمعیت 2 میلیون نفر با سابقه فرهنگی خیلی زیاد در اروپا.
ساختار شهر واقعا جالبه. خونه های قدیمی که همشون به صورت مدرن بازسازی شدن. تقریبا میشه گفت ارتفاع خونه ها همشون یک اندازن و همین کلی نظم شهر رو زیاد کرده. عکسی هم که در بالا میبنین شهرداری وین هستش!!
در طول این چند روز خیلی چیزا برام تازگی داشت اما میتونم بگم جالب تر از همشون آرامشی بود که توی شهر حاکم بود...
نشنیدن هیچگونه صدای بوق! دعوا و .... برام یه جورایی عجیب بودن. میشه گفت چهارراهی وجود نداشت که چراغ عابرپیاده نداشته باشه و کسی هم نبود که حتی وقتی هیچ ماشینی رد نمیشه چراغ قرمز رو رد کنه.

همه اینا به کنار اما اینکه آدم برای یه قهوه 5 یورو پول بده هم کلی زور داره!!! اما کافی شاپ جالبی بود:)


4 Comments

چه قشنگ! خيلی جالب هست...کلی خوش بگزره :)

سلام به رفيق شفيق. خيلي خوشحالم كه بالخره رفتي و اميدوارم كه كليييييييييييييييييييييييييييييييي بهت خوش بگذره چون واقعا نياز مبرمي داشتي.
آي گفتي امان از اين قيمت ها! 5 يوزو براي يه قهويه! 7 يورو براي يه ليوان نوشابه !!!!
ولي حسابي از زيبايي هاي اونجا لذت ببر و جاي رفقاتم خالي كن :)

سلام .... سلام ....
تو توي اتريش حال كن ما هم اينجا ....
امروز 5 شنبه 27 اسفند 83 بعد از يه شب كذايي .... سرد ... پر از استرس ....
همين الان بعد از كلي تلاش اينترنتمون رديف شد .

هورييييييييييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

درست شششششششششششششششششششددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد..................... نبودي تو اين صحنه به ياد موندني شريك باشي........ وقتي تا صبح مثل ................ از سرما لرزيديم...........

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 16, 2005 1:42 PM.

مسافرت was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en