سال نو مبارک

| 15 Comments

با اينکه اصلا تو حس نوروز نيستم اما چه بخوام چه نخوام فردا عيده...
به همين زودي يک سال ديگه هم گذشت...
آرزو ميکنم سال جديد، هم براي خودم، هم براي تمام دوستان خوبم سال خيلي خوب و پر از شادي و موفقيت باشه.
تا يادم نرفته اينم بگم که بالاخره با کمک دوستاي خوبم پروژه پخش مستقيم مراسم نوروز از آرامگاه حضرت عبدالعظيم به خوبي پيش رفت و اين هم نمايي از اونجا!!


15 Comments

:)
علی جان،
سال خوبی برات آرزو می کنم.
ایشاللا هر جا که هستی، همیشه موفق و پیروز باشی . . .
همچنین ایشاللا همیشه پروژه هات بزرگ تر و پر ملاط تر باشن D:

علی جان :) سلام،
برات آرزو موفقيت، تن درستی، و خوبی دارم.
ايشالا هميشه شاد باشی، هميشه خوشحال و مهم تر از همه سلامت باشی.
اميدوارم امسال يکی از بهترين سال هايه زندگيت باشه.
بالاخره دوباره يک سال گذشت و يک سال جديد و تازه در انتظار هست...
عيدت کلی مبارک و "نوروزتان پيروز هر روزتان نوروز !"
نوروز 1384
D:

سال نو براي تو هم مبارك باشه دوست خوب و فعال و باهوش. دست مريزاد به شما و دوستانتون كه اين پروژه رو به خوبي به انجام رسوندين.

ولی تا جايي كه من ميدونم امروز عيده!D:P:
عيدت هم مبارك!!كلي موفق باشي!

سال نو مبارك !:)

سلام سلام ....
خوب الحمدالله كه كار به خوبي تموم شد ....
عيدتم مبارك

سلام:)
عيدت مبارك
اميدوارم سال جديد سالي پر از سلامتي و خوشي و موفقيت برات باشه
خوب و خوش باشي:)

عيد تو هم مبارك....... ايشالله 12000 سال سالم و تندرست و موفق تر بباشي

سلام سلام :) .. سال خیلی خیلی خوبی داشته باشی .. :)

سلام
سال نوت مبارک
پیروز و جاویدان باشی .
هر جا هستی موفق و موید باشی.

سلام - سال ن مبارك - اميدوارم سال خوبي رو پيش رو داشته باشي

سلام :)
آدرسم بر گشت :))

وبلاگ قشنگی داری،سال نو را هم بهت تبريک ميگم،موفق باشی،به من هم سر بزنی خوشحال ميشم،قربانت حسين

سال نو مبارک

سلم علي
سال نو مبارك .... ايشالا تو هم سال خوبي داشته باشي

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 20, 2005 6:02 AM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en