نگاهی نو

| 13 Comments

خودمم باورم نمیشه.... تمام مراحلش مثل یک رویا بود...
اما بالاخره منم به جمع متاهلین پیوستم...

احساس میکنم زندگی، هدف هام و آینده ام رنگ دیگه ای به خودشون گرفتن.


فقط میتونم بگم خوشحالم...

13 Comments

تبریک می گم از نوع صمیمانه و اساسی به هر دو تا تون :)

مبارک .... زیاد
براتون آرزوی خوشبختی و سلامتی تا همیشه رو دارم .

تبریک فراوان به شما و همسر نازنینت ،بهترین ها را برایتان آرزو می کنم
فقط دوتا توصیه منو همیشه یادتون باشه
1 - صداقت
2 - گذشت

و من هم با کلی تاخیر
تبریک زیاد و کلی آرزوهای خوب براتون :)

آقا مبارک باشه انشاءالله ، به سلامتی

بدون مقدمه...
تبریک و صد تبریک
و با عرض شرمساری فرآوان بابت تاخیر.
علی جان بسیار خوشحالم از بابت رویایی شدن زندگیت، امیدوارم همیشه خوشحال و رویایی باشه زندگی شما دو نفر.
و باز، شرمسار از بابت تاخیر...
با آرزوی خوش برای شما دونفر از دوستان/

بینهایت برات خوشحالم علی جان و امیدوارم در کنار گلی، زندگیتون سرشار از شادی های ناب و موفقیت های روز افزون باشه. یازم یه عالمه تبرییییییییییییییییییییکککککککککککک

من هم تبریک می گویم

دمت گرم
اینو جدی میگم
من تو عمرم شاید حدکثر 2 یا 3 بار پیغام تو وبلاگا گذاشتم
پسر چه وبلاگی داری?
ببخشید. چه حالی داری؟

این همه مطلب ...

دمت گرم

سلام
بهت تبریک میگم
امیدوارم زندگی خوب و خوش و سعادتمندی در کنار همسرت داشته باشی

بازهم تبریک

قشنگترین رنگها رو براتون آرزو می کتم...

منم بهتون تبریک میگم.
زنگیتون پر از روزای قشنگ

salam va tabrik be hardotun albate goli jan man gablanam goftam agatun keili sakt migire
baratun arezeouye koshbakti mikonam, omidvaram har rouzetun royaie bashe,
shirin o khoub

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on December 6, 2009 11:17 PM.

خواهد آمد was the previous entry in this blog.

عید is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en