دگربار

| 9 Comments

 

باز هم یه زمستونه دیگه... بازم برف... بازم راه بندون و بازهم غافلگیر شدن مردم شهر و شهرداری!!!

امسال شن هم آماده کرده بودن، اما کسی نبود بریزه روی برفها!!!

میدونی، احساس میکنم دارم توی یه دنیای کارتونی زندگی میکنم که هیچ چیزش روی قاعده نیست، فقط هدف اینه که بیننده رو بخندونه.

خوش به حال خدا.... چقدر از دست بنده هایی مثل ما میخنده:)

 

افسوس...

9 Comments

بامزه گیش اینه خیلی جاها این شن های مخصوص توی این محفظه ها هم نیست و از همون یه ماه پیش همه شون پاره و پرت و پلا شدن!!

من باهات موافق نیستم. دیشب که برف میومد خیلی از خیابون ها رو گشتم و دیدم که کارگرای شهرداری مشغول شن پراکنی هستند. خیلی از خیابونهای اصلی و بزرگراه ها و کوچه های پر تردد رو دیدم که شن اندود شده بودن. از چند ماه پیش هم کیسه های شن رو در نقطه نقطه شهر گذاشته بودن و به شهروند ها گفته بودن می تونین بردارین و در منزل نگهداری کنین تا اگه دم در خونتون یخ زد ازش استفاده کنین. این که بگی شهرداری غافلگیر شد رو قبول ندارم. پارسال غافلگیر شد ولی مثل یک موجود هوشمند از اتفاقات پارسال یاد گرفت و خودش رو اصلاح کرد و اقدام اصلاحی انجام داد. تعمیم دادن وضعیت یک خیابون خاص به همه شهر و استناد کردن به یک استثنا برای داوری و صدور رای از عدل بدوره!
بد نیست امروز صبح یک سری به همون خیابون های دیشب بزنی و وضعیتشون رو بنویسی.
همچنین پیشنهاد می کنم در صورتی که مشکلی دیدی یا از طریق tehran.ir یا از طریق تلفن 137 موضوع رو گزارش بدی تا ببینی چقدر سریع و به موقع به مشکل گزارش شده رسیدگی می شه و تلفنی هم Confirm می شه که مشکل برطرف شده باشه و مثلا اون کارمند شهرداری نپیچونده باشه و از زیر کارش در نرفته باشه.

خوش باشی پسر !

به هر حال برای من یک مسیر 10 دقیقه ای 3 ساعت طول کشید:) اما حرف تو هم منطقی ست:)

برادر من به این جمله ای که نوشتی کمی فکر کن:
شن هم آماده کرده بودن، اما کسی نبود بریزه روی برفها!!!
خوب فکر میکنی کی باید شن ها رو میریخت روی برف ها؟؟؟؟
یکی شون تو بودی؟ این کارو کردی؟؟؟
نه؟
تو هم جزو همین مردمی برادر عزیز
موفق و پیروز باشی
دوستت سید علی رضا از تهران

جناب سید علیرضای عزیز، خب این همه مالیات شهرداری میدی که مسوولین محترم این زحمات رو بکشن! ببینم، مگه توی بقیه جاهای دنیا که برف میاد مردم بسیج میشن شن میریزن روی برفها؟؟؟ مثلا فرض کن توی سوییس وقتی برف میاد مردم دونه دونه یه پارو دستشون میگیرن برف پارو میکنن؟؟

برادر عزیز و مومن جناب علی آقا‏
من خودم کارمند شهرداری منطقه 11 هستم. سوتفاهمی که برای شما پیش آمده این است که نمیدانستید این شن ‏ها را شهرداری جهت استفاده مردم گذاشته است تا زمانی که نیروهای شهرداری برای باز کردن راه برسند
در واقع این ها برای افزایش سرعت کار است و برای استفاده مردم و مردم باید تا رسیدن نیروهای امدادی ‏شهرداری این شن ها را توی خیابان پخش کنند.‏
اگر دوست داشتی که بیشتر با هم آشنا شویم یا در شهرداری کمکی از دست من برایت بر میآمد به من حتما ‏ایمیل بزن.من تا به حال سر کار به مسایل غیر کاری نمیپرداختم اما این بار احساس وظیفه کردم که با شما ‏صحبت کنم.‏
به هر حال از آشنائی با شما جوان عزیز خوشحالم و خوشحالتر میشوم وقتی که بدانم برای وطن خودت و ‏اسلام ارزش قائلی و دنیا را در سویئس و امثالهم نمی بینی.‏

واقعاً خوش به حال خدا ....
به همه دلایلی که روزانه از ماها میبینه و فقط لبخند میزنه!

میبینم که تو وبلاگ های رفیقات هم کامنت میذاری، مثل پدر بزرگ ها همه رو هم نصیحت ‏میکنی.‏
ایول بابا ایول به این همه اعتماد به نفس.‏
بدو پاکش کن.بدو

سلام، جالبه.. اينجا كه نه برف اومد نه بارون ... بازم خوشبحال شما لاقل خدا باهاتون بازي مي كنه يه كمم مي خنده مارو چي؟
موفق باشي

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on December 17, 2008 12:17 AM.

was the previous entry in this blog.

غزه is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en