تنفر

| 7 Comments

واقعا تحملش برام سخت شده...
تصور کن میای خونه در حالی که کلی کار داری و میبینی 5 ساعت برق قطع میشه و در نهایت به هیج کارت نمیرسی... نمیدونم اسمش رو چی بذارم، تحقیر؟ بدبختی؟؟ بدشانسی؟
امروز بیشتر از همیشه عصبی شدم و ناگاه به یاد دیروز افتادم، وقتی که توی مجموعه ورزشی سردار ... رو دیدم که داره ورزش میکنه... درحالی که لبخند بر دهانش نقش بسته و اشعار آهنگ She Wants It رو زمزمه میکنه...
حس بدی بود، مخصوصا وقتی که صدای خنده هاش و شوخیهاش با سرمایه دارهای تهرانی، من رو یاد اونهایی که کشته شده بودن مینداخت..
منتفر بودم، شاید بیش از خودش از این همه دورویی...

7 Comments

از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده می برن کوچه به کوچه، با این وضعیت فرقی با زندون نداره....

barq?
Mire??????
Chera????
Man tahala Iran nabudeam! Mituni yekam behem begi vaaqean chi shode??
:D

Ali jun tahammole kheyli chizaa momkene sakht beshe baraye aadam tu zendegi, vali honare ma tu barkhord ba in sakhtia ine ke tabdil be tanafforesh nakonim!

"duzakh aashaamaan e Jannat bakhsh" budan, kaare hamchin aasuni nist, vali shodanie

Shaadi shavad aan gham ke khorimash cho shekar khosh
Ey gham suye maa aay ke eksire ghamaanim

شمع + لپ تاپ IBM سری thinck pad + قاشق چنگال در کنار آشپزخانه چه معنی داره ؟ برای حل هر مشکلی راه حلی وجود داره.میتونی از یک ژنراتور دیزلی یا بنزینی برای حل معضل کمبود برق استفاده کنی.ولی مشکل دورویی متاسفانه راه حلی نداره.موافقم.

تاریکی بعضی وقت ها روشن تر از هر روشنایی میشه ادمو می بره با خودش اون دور دورا.. شنیدن بعضی خنده هاهم گاهی دردناک تر از شنیدن صدای شیون و زاریه.. شاید بشه اسمشو گذاشت تهدید.. تهدید خوشبختی یک ملت.. نمیدانم چرا یاد این ایه افتادم ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها ...

چقدر توی عکس نور شمع حرفه ای شده :)

بازم اوضاع اونايي كه ميخوان برن بهتره ... بيچاره اونايي كه ميمونن ...
مرسي كه ..............

همه چي بع ما ميخنده يره !

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on July 14, 2008 7:12 PM.

حس رهایی was the previous entry in this blog.

زندگی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en