July 2004 Archives

| 9 Comments

واقعا نميدونم اين چه وضعيتيه که ما تو اين مملکت داريم!! هر کاري که آدم ميخواد بکنه بايد اعصابش خورد شه! بايد حرص بخوره....
بعد از کلي وقت گفتم يه سر برم شيراز، بليط رفت رو با هر مصيبتي شد خريم اما از 3-4 روز قبل براي برگشت جا نبود، خلاصه گفتم که با Waiting List بيام.
امروز صبح از 5 صبح رفتم فرودگاه شيراز که بيام تهران، ساعت 12 بهم رسيد!! نه اينکه جا نبود، جا بود، منم نفر اول بودم تو ليست، اما خب از اونجايي که هيچ چيزي تو اين مملکت رو حساب کتاب نيست و حتما بايد اعصاب آدم خورد بشه نوبت من نميرسيد...
تا جا خالي ميشد ميديدي يه حاج آقا ميومد تو! بعد بدون کوچکترين معطلي يه بليط براشون صادر ميشد!! اعتراض ميکردي ميگفتن "ايشان تو اولويتن". تو پرواز بعدي دوباره جا خالي بود تا اومد اسم منو بنويسه ديدم يه دختره با سر و وضع خيلي منحصر به فرد!!! اومد رفت تو دفتر هما! بعدش يه چند لحظه نشست يه لبخندي زد به اون متصديه بعد با کمال تعجب ديدم کارت منو گذاشت رو ميز براي دختره بليط صادر کرد.... ديگه واقعا نميتونستم تحمل کنم. ياد يه جمله از کتاب قلعه حيوانات نوشته جرج ارول افتادم...


All animals are equal but some animals are more equal than others!!!!

بازم مثل هميشه تاسف...


پ.ن: ديدم ابرها خوشگل بودن ازشون عکس گرفتم:)

| 10 Comments

انسان يک خصوصيتي خيلي عجيب داره، اونم اينکه به دفعات کارهايي انجام ميده که رضايت باطني به انجام اون کارها نداره، يا از رو لج بازي، يا چيزای ديگه اون کارها رو انجام ميده...
چرا؟؟؟؟

West Life ---- Written in the Stars

| 6 Comments

اين دو روزه شديدا به حرفهاي دکتر و بقيه ملت گوش کردم و کلي استراحت کردم!!! . شرکت AGT که کارش پياده سازي سيستم هاي Security هست از آلمان اومده بود و کلي جلسه و سمينار داشتيم. اونم با چه وضعي! دماغ گچ گرفته و صورت باد کرده و ...:)
اما با همه اينا خيلي خوب بود، چون موجب شد من که فکر مي کردم در زمينه Security، سيسکو خيلي خوبه با کلي سيستمهاي جديدتر و بهتر آشنا بشم!
Anti Virus هم فقط F-Secure! واقعا محشره:)
اينم بدون شرح!!!:(

| 7 Comments

ميشه گفت که حالم کم کم داره خوب ميشه! از فردا هم بايد برم سر کار و زندگي!
اين آهنگه هم کلي در اين لحظات ملکوتی باحاله:)Accidentally in love

So she said what's the problem baby
What's the problem I don't know
Well maybe I'm in love (love)
Think about it every time
I think about it
Can't stop thinking 'bout it

How much longer will it take to cure this
Just to cure it cause I can't ignore it if it's love (love)
Makes me wanna turn around and face me but I don't know nothing 'bout love

Come on, come on
Turn a little faster
Come on, come on
The world will follow after
Come on, come on
Cause everybody's after love

So I said I'm a snowball running
Running down into the spring that's coming all this love
Melting under blue skies
Belting out sunlight
Shimmering love

Well baby I surrender
To the strawberry ice cream
Never ever end of all this love
Well I didn't mean to do it
But there's no escaping your love

These lines of lightning
Mean we're never alone,
Never alone, no, no

Come on, Come on
Move a little closer
Come on, Come on
I want to hear you whisper
Come on, Come on
Settle down inside my love

Come on, come on
Jump a little higher
Come on, come on
If you feel a little lighter
Come on, come on
We were once
Upon a time in love

We're accidentally in love
Accidentally in love (x7)

Accidentally

I'm In Love, I'm in Love,
I'm in Love, I'm in Love,
I'm in Love, I'm in Love,
Accidentally (X 2)

Come on, come on
Spin a little tighter
Come on, come on
And the world's a little brighter
Come on, come on
Just get yourself inside her

Love ...I'm in love

| 18 Comments

ميترسم.....

| 11 Comments

ديشب با چند تا از بر و بچ رفته بوديم اصفهان، بعد به يه نتيجه جالب رسيديم!! اونم اينکه تو اصفهان از همه جا امنيت بيشتره. ميدونين چرا؟
چون حتي بين ساعتهاي 1 تا 2 نصفه شب هم دخترا تو خيابوناش دوچرخه سواري ميکردن!! چيزي که آدم تو تهران عمرا" ببينه:)

| 13 Comments

امروز رفته بودم براي بازديد يه جايي نزديکاي قم (20 Km مونده به قم)، صحنه اي ديدم که فقط داشتم کف ميکردم!!
يه مجتمع تفريحي وسط بيابون ساختن که نمونش رو هيچ جا نديده بودم! چه برسه به جاده قم!!! شما مثلا رستوران جام جم تهران رو در نظر بگيرين، چند برابر بزرگتر و قشنگ تر! البته هنوز افتتاح نشده اما ديگه فکر کنم بزودي بشه. يه مجموعه کامل شامل پمپ بنزين، فروشگاه، رستوران و ....
هزينه ساختش رو پرسيدم گفتن تا حالا بالاي 2.5 ميليارد تومن خرج کرده صاحبش!!! خلاصه تو ايران با تمام چيزاي آشغالي که ميسازن آدم بعضي مواقع چيزايي ميبينه که تا با چشم خودش نبينه باور نميکنه :O

| 12 Comments

بالاخره با هر مصيبت و بدبختي بود امتحاناي ما هم تموم شد، حالا نتيجه ش چي ميشه خيلي اهميت نداره!... نميدونم چرا بر عکس هميشه اون احساس راحتي و خوشحالي رو که هميشه بعد از تموم شدن امتحانا داشتم ندارم:(
خيلي برنامه ها دارم براي تابستون! و مي خوام کلي ازش استفاده کنم. تا ببينيم در روزهاي آينده چي ميشه!

About this Archive

This page is an archive of entries from July 2004 listed from newest to oldest.

June 2004 is the previous archive.

August 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en