نوروز

| 19 Comments

امسالم گذشت... با همه خوبيها و بديهاش... با همه ناراحتيها و خوشحاليهاش،
و يک سال به تجارب ما اضافه شد. هرچند که امسال سال خيلي سختي برام بود اما اميدوارم سال جديد سال خيلي خوبي هم براي من و هم براي تمام دوستاي خوبم باشه...

19 Comments

عيد تو هم مبارك و اميدوارم سال جديد سال خوبي براي تو و دوستاي خوبت و بقيه باشه !:)

علي جان اميدوارم كه سال نو سال خيلي زياد خوب برات باشه و پيروزي و موفقيت هاي زيادي رو پيش رو داشته باشي

علي جان سال نو مبارك

علي جون عيدت مبارك ايشالله كه امسال سال خوب همراه با موفقيت برات باشه

سلام و عیدت مبارک، دو تا Wallpaper خوشگل طراحی کردم، اگه دوست داشتی تو ایام عید بذار کاغذ دیواری! کامپیوترت :-P و یا تو بلاگت لینک بده مردم استفاده کنن. قربونت: میثم

سلام عیدت مبارک ایشالله سال خوبی داشته باشی.

سلام علي سال نوت مبارك (:

سال نو مبارک
اميدوارم در سال جديد تنتان سالم و کار و بارتان مطلوب و آرزوهايتان به وصال نزديکتر باشد!
قربانت - پرويز

سال نو مبارك :)

سلام سلام دوست خوب....... خيلي همه هاي خوبيها رو برات آرزو ميكنم

نوروزت مبارك اميدوارم همونطور كه مي گي براي همه مون سالي بهتر از گذشته باشه با اتفاقات مثبت و خوب:)

سلام سال نو مبارك!!!!!!

سال نوي شما مبارك علي جان اميدوارم سالي پر بركت رو همراه با خوشيهاي بسيار داشته باشي

سلام، سالي پربركت براي شما آرزو مي كنم.
موفق باشيد.

سلام.عيدت مبارك.قور قور

سال نو مبارك:D

سلامAli John!! عيدت متبارك!! متوفق باشي پسرم!! به خانواده هم عيد رو فيلن از قول من تبريك بگو!! (: !! اميدوارم سال نو با خوشي همراه باشه!!

سلام ، سال نو مبارک ، سبز و پر بار باد . شاديتان پايدار

عيد تو هم از شمال مباركم

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 20, 2004 12:15 AM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en