فرستادن SMS از طريق اينترنت

| 11 Comments

بازم دم پارس آنلاين گرم با اين سيستم جديدش براي فرستادن SMS به موبايل ها از طريق اينترنت:)
اينجا رو چک کنين!

11 Comments

سلام علي جان..وبلاگت قشنگه..تبريك ميگم

معلومه كه دم پارس آنلاين گرم.... آخزشم به حرف من رسيدي.....

:)):)):))
ياد تبليغات اميرمسعود سر كلاس CCNP افتادم :))

سلام

سلام خوشگلا

سلام

salam arz mikonam

سلام پپسي

مي ر و م eror midahad pars online سلام وقتي در

sahar salam age in sms bet resid ye takzang be man bezan ghat kon bashe

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 2, 2003 12:56 AM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en