ارزش یا منطق

| 6 Comments

خیلی وقتها، لحظاتی توی زندگی آدم پیش میاد که موقع تصمیم گیری دو گزینه درپیش داره، یکی تفکر و عمل مبتنی بر ارزش های اخلاقی و اجتماعی و ...
و دیگری هم تفکر و انتخاب مبتنی بر منطق.

هرچند انتخاب گزینه ها، خیلی میتونه نسبی و برای هرفرد متفاوت باشه، اما توی رضایت از زندگی فکر میکنم خیلی موثره...

ارزش؟ منطق؟ ...


Nude
Radiohead

Don't get any big ideas
They're not gonna happen
You paint your smile
And fill the holes
There'll be something missing
Just when you found it
It's gone
Just when you feel it
You don't
It's gone forever

She stands stark naked
And she beckons you to bed
Don't go, you'll only want
To come back again

So don't get any big ideas
They're not gonna happen
You'll go to Hell
For what your
Dirty mind is thinking

And now that you found it
It's gone
Now that you feel it
You don't
It's gone forever

6 Comments

to ke manteq nadari, arzesham saret nemishe..!
Pas asan bikhial!
Tasmim nagir
:))

بهترین تصمیم رو با جامع ترین اطلاعاتی که برات ممکنه بگیر علی ولی بعد تبعاتش هر چی که بود خودتو محاکمه نکن، همیشه یادت باشه تو در یک زمان مشخص با دانش محدودت تصمیم گرفتی و بهترین تصمیم رو گرفتی پس حق محاکمه خودتو نداری. بعدم خودت اشاره کردی همه چیز نسبیه و توی این دنیایی که همه خوب و بداش نسبیه، تعریف معیار قطعی دور از عقله و مهم تر از اون خودتو زیر سئول بردن با اون معیارهای تعریف شده وابسته به هزار تا فاکتور، شدیدا کار خنده داریه...

اینجا
عکس ها
نگاه ها
و ...
برایم جالب بود دوست عزیز

سلام علي آقا
وبلاگ شما يكي از قشنگترين وبالكاييه كه من تا حالا ديدم. و الان 2 ساله من هميشه وبلاگنو ميخونم
راستش من و تعدادي از دوستام وبلاگي داريم كه يكي از تنها پاتوقهاييه كه برامون از دبيرستان مونده.توش چند تا مطلب و داستان جالب هست.
خوشحال ميشم اگه بيابن و ومطلباي وبلاگو بخوونين و راجع بهش نظر بدين و راهنماييمون كنين.
با تشكر

arzesho bechasb:D

این عکس ماله 3 سال پیش نیست؟

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 2, 2008 7:44 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en