خورهه

| 3 Comments

دیروز با حسین به صورت کاملا اتفاقی! تصمیم گرفتیم یک مقدار ایران گردی کنیم و شهر محلات رو انتخاب کردیم. از میان بخش های محلات هم تصمیم گرفتیم به دهستان خورهه بریم.
خورهه از مکانهای بسیار قدیمی، زیبا و باستانی ایرانه که من به شخصه قبل از اینکه اونجا رو ببنم فکر نمیکردم که این قدر آثار زیبا و باستانی تو این دهستان وجود داشته باشه...
بیشتر بناهای بجا مونده متعلق به دوره اشکانیان هست ولی متاسفانه هیچ سیستم اطلاع رسانی برای این بناها وجود نداشت که طبق معمول جای تاسفه...

آبگرم محلات هم یکی از دیدنیهای این شهر محسوب میشه و استفاده از حمام هاش خالی از لطف نیست:)


3 Comments

wow!
چه قشنگ و طبيعی (يعنی چقدر قشنگ با گل درست کردن)
هرچی بيشتر از اینطور عکس ها ميبينم، هر روز خوشحال تر ميشم از اینکه ایرانی هستم، و
بيشتر خدا رو شکر می کنم که يک کشور زيبايی مثل ایران دارم!
مرسی، بازم فرصت کردی از این عکس ها بزار ما لذت ببريم کلی علی جان
؛)

مطالب وبلاگتون جالب بود .دمت گرم.

سلام
عالي بود. ولي در رابطه با خورهه (زادگاه من) وبلاگهاي زيادي است و خود من هم سعي كردم اطلاعات كاملي درباره بناها و آثار خورهه بدهم. يه سري بزن

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 25, 2007 12:45 AM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en