March 25, 2007

خورهه

دیروز با حسین به صورت کاملا اتفاقی! تصمیم گرفتیم یک مقدار ایران گردی کنیم و شهر محلات رو انتخاب کردیم. از میان بخش های محلات هم تصمیم گرفتیم به دهستان خورهه بریم.
خورهه از مکانهای بسیار قدیمی، زیبا و باستانی ایرانه که من به شخصه قبل از اینکه اونجا رو ببنم فکر نمیکردم که این قدر آثار زیبا و باستانی تو این دهستان وجود داشته باشه...
بیشتر بناهای بجا مونده متعلق به دوره اشکانیان هست ولی متاسفانه هیچ سیستم اطلاع رسانی برای این بناها وجود نداشت که طبق معمول جای تاسفه...

آبگرم محلات هم یکی از دیدنیهای این شهر محسوب میشه و استفاده از حمام هاش خالی از لطف نیست:)


Posted by agordji at March 25, 2007 12:45 AM