February 19, 2007

ارزش وقت

خدا نکنه کار آدم به يکي از مراکز دولتي بخوره! تازه اونجاست که عمق فاجعه رو بهش پي ميبره!
5 ساعت دوندگي براي دريافت يه تاييديه ي کارت ملي!

Posted by agordji at February 19, 2007 11:03 AM