July 7, 2006

....

حس عجیبی بود.
نه چیزی رو میدیدی نه صدایی میشنیدی. فقط صدای سکوت بود و دیگر هیچ...
یه احساسی مثل دوباره متولد شدن.
نه در آغاز بودی و نه در پایان.
و در آن تاریکی، فقط نور میدیدم...

Download 48kbps


The Feeling Begins
Peter Gabriel

Posted by agordji at July 7, 2006 11:20 PM